TEC 2013 – Ziua XXI

Fără a ne pierde speranța, am asistat la comiterea unui dulce adulter cu smochine și pescăruși …